MiGR Marknadsföreningen logo

Integritetspolicy

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till attMiGR lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MiGR kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt
personuppgiftslagen (1998:204)

I syfte att ge dig som medlem i MiGR en god service förenad med medlemskapet behandlar Marknadsföreningen dina personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av MiGR.

Marknadsföreningens
arbete och åtaganden.

Bilder & film på våra events

Det framgår i samband med varje event, både på hemsidan och i den lokal vi är, att vi tar bilder samt eventuellt filmar. Bilderna kan användas i våra sociala medier samt tryckmaterial och tidningar med Marknadsföreningen som avsändare. De framgår även att man ska kontakta oss om man inte vill vara med på bild. Vi sparar alla bilder.

E-postadresser

Används endast till utskick av fakturor samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev. Detta framgår tydligt på varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för att man ej ska kunna gå som gäst mer än en gång. Systemet känner av om man försöker anmäla sig som gäst flera gånger.

Samarbeten

Vid samarbeten med andra företag, föreningar el offentligsektor som t ex röstning av Årets Marknadsförare, samarrangemang, fakturering el utveckling av hemsidan framgår det tydligt att uppgifter som MiGR förmedlar enkom får användas till ett specifikt ändamål enl överenskommelse. Därefter måste informationen raderas.

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Marknadsföreningen kontaktas genom följande: info@migr.se