MiGR Marknadsföreningen logo

Om MiGR

Styrelsearbetet

En styrelse väljs på föreningens årsmöte, vanligtvis under januari månad. Alla funktioner i styrelsen, förutom ordförande, har en mandatperiod på 2 år. Ordföranden sitter under ett år. Funktioner kan återväljas till flera mandatperioder. Styrelsen är sammansatt av personer från olika företag och väljs in av en så kallad valberedning.

Styrelsen träffas ca en gång per månad för att planera föreläsningar, diskutera aktuella ämnen och frågor som berör medlemmarna. I styrelsen har vi möjlighet att påverka vilken inriktning vi vill ha på föreningen, vilka föreläsare och företeelser som kan vara av intresse och som kan ge våra medlemmar mervärde och entusiasm.

MiGR är ett forum för marknadsföringsintresserade människor i Gnosjöregionen. En mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte inom marknadsföring-, sälj- och kommunikation. 

Vi anordnar föreläsningar och frukostmöten med inspirerande talare som har mycket att erbjuda vad det gäller marknadsföring. Som medlem får du tillgång till ett nätverk av människor som arbetar med samma sak som du. I nätverket kan du få inspiration, råd och stöd i ditt dagliga arbete.