MiGR Marknadsföreningen logo

Integritetspolicy

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till attMiGR lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MiGR kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

I syfte att ge dig som medlem i MiGR en god service förenad med medlemskapet behandlar Marknadsföreningen dina personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part.

Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av MiGR.

Marknadsföreningens arbete och åtaganden

Bilder & film på våra events

Det framgår i samband med varje event, både på hemsidan och i den lokal vi är, att vi tar bilder samt eventuellt filmar. Bilderna kan användas i våra sociala medier samt tryckmaterial och tidningar med Marknadsföreningen som avsändare. De framgår även att man ska kontakta oss om man inte vill vara med på bild. Vi sparar alla bilder.

E-postadresser

Används endast till utskick av fakturor samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev. Detta framgår tydligt på varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för att man ej ska kunna gå som gäst mer än en gång. Systemet känner av om man försöker anmäla sig som gäst flera gånger.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Samarbeten

Vid samarbeten med andra företag, föreningar el offentligsektor som t ex röstning av Årets Marknadsförare, samarrangemang, fakturering el utveckling av hemsidan framgår det tydligt att uppgifter som MiGR förmedlar enkom får användas till ett specifikt ändamål enl överenskommelse. Därefter måste informationen raderas.

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Marknadsföreningen kontaktas genom följande: info@migr.se

Köpvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för "MiGR" MiGR - Marknadsföreningen i Gnosjöregionen [828001-0367]

Allmänt

”MiGR” MiGR – Marknadsföreningen i Gnosjöregionen med Org.nr 828001-0367 säljer biljetter för arrangemang som föreningen ordnar. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till MiGR. Specifika villkor för arrangemanget framgår av biljetten eller orderbekräftelsen. Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när MiGR har registrerat och mottagit betalning. MiGR får lov att kommunicera digitalt med biljettköparen via e-post, SMS samt push-notiser.

Betalning

All kommunikation mellan dig och betaltjänsterna Swish eller PayPal sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av MiGR.

Biljetten

Biljetten ger dig tillgång till det evenemang som biljetten avser OBS – Digitala biljetter.Du behöver inte skriva ut någon biljett för att visa upp vid incheckningen. Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga. Biljetten kan inte kopieras eller på annat sätt användas fler gånger än en. Biljetten får överlåtas till annan person såvida det inte framgår tydligt på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig.
Biljetter får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från MiGR och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om denna bestämmelse överträds har MiGR rätt att annullera biljetten/biljetterna.

Förlust

Biljetterna är digitala, du anger ditt namn vid incheckningen och där hittas bokningen. Har du tappat bort bekräftelsen på köpet mailar du till info@migr.se.

Återbetalning

MiGR ansvarar för att återbetala biljetter om evenemanget ställts in. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt.

Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Inställt evenemang

Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i datum, delvis genomfört evenemang och liknande utgör inte ett inställt evenemang. I händelse av inställt eller flyttat evenemang hänvisas du att kontakta MiGR för frågor om återlösen av biljetter.

Reklamation

Alla former av reklamation som rör evenemanget ska riktas direkt MiGR. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp är du välkommen att kontakta MiGR på info@migr.se.

Förbehåll

MiGR förbehåller sig för eventuella fel gällande priser och slutsålda evenemang. MiGR förbehåller sig rätten att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att MiGR använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. MiGR kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda din e-post för utskick av marknadsföring och nyhetsbrev.

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.