fbpx
Marknadsföreningen i Gnosjöregionen
Köpvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för "MiGR" 
MiGR - Marknadsföreningen i Gnosjöregionen 
[828001-0367]

Allmänt

 • ”MiGR” MiGR – Marknadsföreningen i Gnosjöregionen med Org.nr 828001-0367  säljer biljetter för arrangemang som föreningen ordnar. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till MiGR. Specifika villkor för arrangemanget framgår av biljetten eller orderbekräftelsen. Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när MiGR har registrerat och mottagit betalning. MiGR får lov att kommunicera digitalt med biljettköparen via e-post, SMS samt push-notiser.

Betalning

 • All kommunikation mellan dig och betaltjänsterna Swish eller PayPal sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av MiGR.

Biljetten

 • Biljetten ger dig tillgång till det evenemang som biljetten avser OBS – Digitala biljetter.Du behöver inte skriva ut någon biljett för att visa upp vid incheckningen.  Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga. Biljetten kan inte kopieras eller på annat sätt användas fler gånger än en. Biljetten får överlåtas till annan person såvida det inte framgår tydligt på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig.
 • Biljetter får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från MiGR och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om denna bestämmelse överträds har MiGR rätt att annullera biljetten/biljetterna.

Förlust

 • Biljetterna är digitala, du anger ditt namn vid incheckningen och där hittas bokningen. Har du tappat bort bekräftelsen på köpet mailar du till info@migr.se.

Återbetalning

 • MiGR ansvarar för att återbetala biljetter om evenemanget ställts in. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt.
 • Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Inställt evenemang

 • Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i datum, delvis genomfört evenemang och liknande utgör inte ett inställt evenemang. I händelse av inställt eller flyttat evenemang hänvisas du att kontakta MiGR för frågor om återlösen av biljetter.

Reklamation

 • Alla former av reklamation som rör evenemanget ska riktas direkt MiGR. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp är du välkommen att kontakta MiGR på info@migr.se.

Förbehåll

 • MiGR förbehåller sig för eventuella fel gällande priser och slutsålda evenemang. MiGR förbehåller sig rätten att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.

Sekretess, säkerhet & personuppgifter

 • I samband med din beställning godkänner du att MiGR använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. MiGR kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda din e-post för utskick av marknadsföring och nyhetsbrev.

Tillämplig lag

 • Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Du är väl medlem?

Läs om fördelarna med att vara medlem i MiGR och bli medlem redan idag